Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden behandelingen door een erkende huidtherapeut, die lid is van de NVH en geregistreerd staat in het kwaliteitsregister. 

Behandeling door en advies van de huidtherapeut wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed via een aanvullende verzekering. De vergoedingen voor behandelingen en therapieën door een huidtherapeut verschillen sterk, ze zijn afhankelijk van het soort behandeling en verzekering.

U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren welke rechten u op vergoeding heeft.