Huidtherapeut Lys-ann van Bussel is aangesloten bij de volgende organisaties:

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten NVH
De NVH is de beroepsvereniging van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert bij- en nascholingsprojecten en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). De NVH is vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Anbos
ANBOS is dé belangenbehartiger en dienstverlener voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist. ANBOS bevordert een gezonde ontwikkeling van de branche voor schoonheidsverzorging. Hierbij staat belangenbehartiging van de leden op sociaal, vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied voorop. Kwaliteit en het verder professionaliseren van het ondernemerschap in de branche zijn hierbij de speerpunten.

Kwaliteitsregister Paramedici
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Het KP is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega-behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer.