Een huidtherapeut is een paramedisch hulpverlener, gespecialiseerd in het aanvullend behandelen van vrijwel alle denkbare vormen van huidproblematiek.

Praktijk5Het doel van huidtherapie is het opheffen, verminderen of voorkomen van stoornissen, beperkingen en/of handicaps ten gevolge van huidaandoeningen. Hierbij valt te denken aan acne, oedeem, littekens, overbeharing, pigmentatie, couperose, huidveroudering, overgevoelige huid en andere huidproblemen.

Huidtherapeuten werken samen met huisartsen en medisch specialisten, zoals dermatologen en plastisch chirurgen. Een huidtherapeut houdt indien nodig de arts op de hoogte van de aard en voortgang van de behandeling. Veelal komen de behandelingen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van de zorgverzekering, indicatie en behandeling.

Werkwijze
Stap voor stap naar een betere huid.

StoeltjesOngeacht het specifieke huidprobleem bestaat de aanpak van een huidtherapeut uit een aantal stappen.

Directe toegankelijkheid
Aan iedere eerste behandeling gaat een consult vooraf, een persoonlijk gesprek waarin uw klachten, wensen en verwachtingen naar voren komen. Samen met een huidanalyse en eventueel gegevens van de verwijzende arts, vormt deze informatie de basis voor een behandelplan. Tijdens en na de behandelingen worden persoonlijke adviezen gegeven, resultaten gemeten en de voortgang van de behandelingen geëvalueerd. Vaak staan behandelingen nooit op zichzelf; adviezen, leefregels en eventuele oefeningen worden meegeven waarmee de patiënt thuis aan de slag kan.

Vermoedt u een huidprobleem of heeft u vragen/klachten over de huid?

Sinds 2011 is directe toegang voor de patiënt tot een huidtherapeut mogelijk. U heeft in veel gevallen niet langer een verwijzing van een arts of specialist nodig. Aan de hand van een screening bepaalt de huidtherapeut of u in aanmerking komt voor een huidtherapeutische behandeling.

BIG registratie
Sinds 2003 is de titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34). Bij registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in artikel 34 van wet BIG.

NVH
Huidtherapeuten zijn aangesloten bij de NVH, de Beroepsorganisatie Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. www.huidtherapie.nl

Huidtherapie Den Bosch

Praktijk6